WORKS
JUJUTSU KAISEN

Broadcast : October 2020

STAFF

Original Story:Gege Akutami “Jujutsu Kaisen” (Serialized in Weekly Shonen Jump by SHUEISHA)
Director:Sunghoo Park
Series Composition:Hiroshi Seko
Character Design:Tadashi Hiramatsu
Sound Director:Noriko Fujita
Music:Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui, Alisa Okehazama
Sound Production:dugout

CAST

Youji Itadori:Junya Enoki
Megumi Fushiguro:Yuma Uchida
Satoru Gojo:Yuichi Nakamura
Nobara Kugisaki:Asami Seto
Sukuna:Junichi Suwabe

 

Official Site
https://jujutsukaisen.jp/#index

Official Twitter
https://twitter.com/animejujutsu