WORKS
Dorohedoro

Broadcast : January 2020

STAFF

Original Works:Q Hayashida (Monthly Shonen Sunday Magazine)
Director:Yuichiro Hayashi
Series Composition:Hiroshi Seko
Character Design:Tomohiro Kishi
Worldview Design・Art Director:Shinji Kimura
Screen Design:Yusuke Tannawa
Color Design:Tomoko Washida
3DCG Director:Huminori Nomoto
Director of Cinematography:Hyogyu Park朴孝圭
Editor:Masato Yoshitake
Director of Audiography:Akiko Fujita
Music Producer:(K)NoW_NAME
Animation Production:MAPPA

CAST

En:Kenyu Horiuchi
Shin:Yoshimasa Hosoya
Noi:Yū Kobayashi
Fujita:Kengo Takanashi
Ebisu:Miyu Tomita
Vaux:Hisao Egawa
Professor Kasukabe:Mitsuhiro Ichiki

 

Official Website
https://dorohedoro.net/

Official Twitter
https://twitter.com/dorohedoro_PR