WORKS
DAYS OAD
STAFF

Original Manga: Tsuyoshi Yasuda “DAYS” (Kodansha Company Ltd., Weekly Shonen Magazine) 
Director: Konosuke Uda
Character Designer: Kazuto Nakazawa
Director of Audiography: Masafumi Mima
Audio Production: Techno Sound
Music: Yoshihiro Ike
Music Production: Pony Canyon Inc.
Animation Production: MAPPA

CAST

Tsukushi Tsukamoto: Takuto Yoshinaga
Jin Kazuma: Yoshitsugu Matsuoka
Hisahito Mizugi: Daisuke Namikawa
Atsushi Kimisita: Daisuke Ono
Kiichi Oshiba: Mamoru Miyano
Yuta Usui: Takahiro Sakurai
Jiro Haibara: Hiro Shimono
Susumu Inohara: Hiroki Yasumoto 
Hiroyuki Kurusu: Hiroyuki Yoshino
Tetsuya Nitobe: Kaito Ishikawa
Naoki Shiratori: Suzune Okabe
Sho Nakijin: Toshiyuki Toyonaga
Chikako Ubukata: Maria Ise
Sayuri Tachibana: Ayane Sakura
Katsutoshi Nakazawa: Katsuyuki Konishi

 

Official Website
http://days-project.jp/

Official Twitter
https://twitter.com/days_anime