WORKS
Kids on the Slope

TV Animation
Broadcast: April ~ June 2012

STAFF

Original Manga: Yuki Kodama (Shogakukan Inc. Flowers (Weekly Magazine))
Director: Shinichiro Watanabe
Character Designer: Yuki Nobuteru
Lead Animation Director: Yoshimitsu Yamashita
Art Director: Shinichi Uehara
Music: Yoko Kanno 
Animation Production:  MAPPA/ Tezuka Productions

CAST

Kaoru Nishimi: Ryohei Kimura
Sentaro Kawabuchi: Yoshimasa Hosoya
Ritsuko Mukae: Yuka Nanri 
Yurika Fukahori: Aya Endo
Junichi Katsuragi: Junichi Suwabe

 

Official Site
http://www.noitamina-apollon.com/